سویچینگ و مسیریابی 

تفاوت سوییچ لایه ۳ با روتر

یکی از مهم ترین و اصلی ترین تفاوت ها در سوییچ لایه ۳  با روتر در نحوه مسیریابی آن ها است.

خواندن بیشتر