سویچینگ و مسیریابی 

آشنایی با VLAN

VLAN مخفف Virtual Local Area Network هست یعنی شبکه محلی مجازی ، هر شبکه دارای یک محدوده Broadcast است که ترافیک شبکه  را به حالت کنترل شده درمی اورد.

خواندن بیشتر