سویچینگ و مسیریابی سوییچینگ 

پروتکل شناسایی سیسکو

  CDP برگرفته از  کلمات Cisco Discovery Protocol است  پروتکل شناسایی سیسکو می باشد پروتکل CDP  توسط خود شرکت سیسکو تهیه  شده است. این پروتکل یک پروتکل لایه 2 ، Datalink  می باشد و با تجهیزات لایه 2 ارتباط برقرا می کند. نمایش اطلاعات CDP Switch#show cdp نتیجه Global CDP informationSending CDP packets every 60 seconds پکت های HELLO هر 60 ثانیه یکبار به همراه اطلاعات سوییچ ها در شبکه  ارسال میشود. اگر بسته Hello برای سوئیچ ارسال شود مبدا آن به عنوان همسایه ثبت می شود و اگر ۱۸۰…

خواندن بیشتر