سویچینگ و مسیریابی 

مسیریابی با پروتکل RIP

Routing information protocol یا RIP یکی ازپروتکل های مسیریابی پویا در روترها است . یکی از مباحث مهم در شبکه و زیرساخت نحوی ارتباط بین شبکه ها و هدایت بسته ها از یک شبکه به شیکه دیگر است که این عمل را مسیربابی می نامند . مسیر یابی به 2 دسته ی کلی، مسیریابی پویا و استاتیک تقسیم می شود . پروتکل Routing Information Protocol یا به اختصار RIP یکی از قدیمی ترین پروتکل های مسیریابی سیسکو است که در سال 1988 ارائه شد و به عنوان یک پروتکل IGP…

خواندن بیشتر