کلیدهای یک طرفه SIRCO

05
تعداد بازدید: 96

وضعیت : ناموجود

کلیدهای قطع و وصل زیر بار

جهت برآورده سازی نیازهای صنایع مختلف از ۱۶ تا ۵۰۰۰ آمپر

 

کمپانی SECOMEC در بازارهای گوناگون تجهیزات قطع و وصل الکنریکی از سال ۱۹۹۲ تاکنون به عنوان یک پیشرو جهانی در این صنعت شناخته می گردد.

مجموعه کلیدهای قطع و وصل زیر بار کمپانی SECOMEC از جامع ترین گروه این تجهیزات در بازار می باشد.

تجهیزات SIRCO M و SIRCO به منظور رفع نیاز کاربردها، کار بر روی تجهیزات جدید را آغاز نموده است.

کاربرد:

  • کنترل ماشین های الکتریکی

  • پست های توزیع انرژی الکتریکی و تاسیسات دارای تجهیزات فوتوولتائیک

 

    کاتالوگ

         

      فارسی                      انگلیسی

مشخصه: مقدار:

نظر جدید


Scroll