تعداد نمایش :
مرتب سازی بر اساس :
نحوه نمایش:
وضعیت


گیت وی | gateway

 • گیت وی ساندوین SoundWin FXO/FXS S1608
  3126600تومان

  وضعیت: موجود

  گیت وی ساندوین SoundWin FXO/FXS S1608 با 8 پورت FXO و 8 پورت FXS
  یک پورت برای شبکه های LAN
  یک پورت برای شبکه های WAN
  گیت وی VOIP سازگار با استاندارد SIP و H.323 
  قابل نصب برروی رک با ابعاد 1U
 • SoundWin TG400
  991440تومان

  وضعیت: موجود

  4 پورت FXS
  4 پورت برای شبکه های LAN
  یک پورت برای شبکه های WAN
  سازگار با استاندارد SIP 
  دستگاه رومیزی
 • SoundWin FXO/FXS S201
  777600تومان

  وضعیت: موجود

  گیت وی VOIP سازگار با استاندارد SIP و H.323 

  1 پورت FXO و 1 پورت FXS

  4 پورت برای شبکه های LAN

  یک پورت برای شبکه های WAN

  دستگاه رومیزی

 • گیت وی ساندوین SoundWin FXO/FXS S2412
  4957200تومان

  وضعیت: موجود

  گیت وی ساندوین SoundWin FXO/FXS S2412 سازگار با استاندارد SIP و H.323

  12 پورت FXS و 12 پورت FXO

  قابل نصب برروی رک با ارتفاع 1U

  یک پورت برای شبکه های LAN

  یک پورت برای شبکه های WAN

 • گیت وی تلفن SoundWin FXS S2400
  4957200تومان

  وضعیت: موجود

  گیت وی تلفن SoundWin FXS S2400 سازگار با استاندارد SIP و H.323 

  24 پورت FXS 

  یک پورت برای اتصال به شبکه های LAN

  یک پورت برای اتصال به شبکه های WAN

  قابل نصب برروی رک با ابعاد 1U

 • گیت وی Soundwin FXO S2424 - voip
  4957200تومان

  وضعیت: موجود

  گیت وی Soundwin FXO S2424 - Voip سازگار با استاندارد SIP و H.323 

  یک پورت برای شبکه های LAN

  یک پورت برای شبکه های WAN

  24 پورت FXO

  قابل نصب برروی رک با ابعاد 1U

 • گیت وی تلفن SoundWin FXO S1616
  ناموجود

  وضعیت: ناموجود

  گیت وی تلفن SoundWin FXO S1616 سازگار با استاندارد SIP و H.323 
  16 پورت FXO
  یک پورت برای شبکه های LAN
  یک پورت برای شبکه های WAN
  قابل نصب برروی رک با ارتفاع 1U
 • SoundWin FXO S404
  693360تومان

  وضعیت: موجود

  4 پورت FXO

  4 پورت برای شبکه های LAN

  یک پورت برای شبکه های WAN

  سازگار با استاندارد SIP و H.323 

  دستگاه رومیزی

 • گیت وی ویپ SoundWin FXS S1600
  3126600تومان

  وضعیت: موجود

  گیت وی ویپ SoundWin FXS S1600 سازگار با استاندارد SIP و H.323 

  قابل نصب برروی رک با ابعاد 1U

  یک پورت برای اتصال به شبکه های LAN

  یک پورت برای اتصال به شبکه های WAN

  16 پورت FXS

 • SoundWin FXO S202
  777600تومان

  وضعیت: موجود

  گیت وی VOIP سازگار با استاندارد SIP و H.323 

  4 پورت برای شبکه های LAN

  یک پورت برای شبکه های WAN

  2 پورت FXO

  دستگاه رومیزی

 • SoundWin FXO/FXS S804
  1266840تومان

  وضعیت: موجود

  دستگاه رومیزی

  4 پورت FXS و 4 پورت FXO

  سازگار با استاندارد SIP و H.323 

  یک پورت برای شبکه های LAN

  یک پورت برای شبکه های WAN

 • SoundWin TG800
  1811160تومان

  وضعیت: موجود

  سازگار با استاندارد SIP 

  8 پورت FXS 

  چهار پورت برای اتصال به شبکه های LAN

  یک پورت برای اتصال به شبکه های WAN

  دستگاه رومیزی

Scroll