ماژول زایکو - Zycoo 2FXOS Module

05
تعداد بازدید: 178

518400

تومان


2 پورت FXO و 2 پورت FXS

پشتیبانی از مدل های U50 و U100

چراغ های LED برروی هر پورت

    تعداد:

این محصول یک ماژول FXO S است که برای دستگاه های IP-PBX با مدل های U50 و U100 قابل استفاده می باشد و دارای 2 پورت FXO و 2 پورت FXS است. همچنین می توان این ماژول را با ماژول های (BRI ،PRI (T1/E1 و GSM ترکیب نمود.
پورت های FXO این ماژول دستگاه های PBX را به خط PSTN متصل می کند و پورت های FXS جهت اتصال تلفن های تحت شبکه به دستگاه های PBX مورد استفاده می گیرد و نمی توان به طور مستقیم آن را به خط PSTN متصل نمود.

مشخصه: مقدار:

نظر جدید


Scroll