رک ایستاده - POD Rack

05
تعداد بازدید: 252

وضعیت : ناموجود

شرایطی که با حجم زیاد کابل مواجه هستیم، توپولوژی های استاندارد، امکان گسترش آتی، رفع اشکال و سایر موارد را فراهم می آورند

تقسیم بندی کابل ها و تجهیزات و به تبع آن مدیریت فیزیکی و منطقی آن ها در مرکز داده با سایز متوسط

امکان تفکیک حوزه راهبری مرکز داده به دو بخش فعال و غیرفعال و مدیریت متمرکز، گسترش آتی تجهیزات

قابلیت اتصال به زمین، ایستایی مناسب و تحمل وزن بالا

 قابلیت اتصال رک به نردبان کابل سقفی جهت ورود و خروج کابل

تنها رک با قابلیت آرایش پذیری حجم وسیع کابل

قابلیت ذخیره و آرایش بیش از 1200 رشته کابل در قسمت پشت رک و مدیریت متمرکز بیش از 600 ارتباط در قسمت جلوی رک

قابلیت تجهیز دو طرفه ( از جلو و عقب رک)

قابلیت اتصال موازی رک و همچنین افزایش به تعداد دلخواه به صورت تکی، دو تایی و یا سه تایی بسته به تراکم کابل در مرکز داده

مشخصه: مقدار:

نظر جدید


Scroll